شرکت ماشین های اداری حسن پور

آدرس ما

 • آدرس: مشهد میدان شهدا خیابان امام خمینی کوچه سجادی پلاک ۳۶
 • تلفن: 05132225044
 • تلفن همراه: 09151157125
 • ایمیل: hasanpoor@manipardazesh.com

شرکت آبتاز پانیذ

آدرس ما

 • آدرس: اراک انتهای خیابان شهید شیرودی خیابان شریعتی نبش کوچه بعثت
 • تلفن: 08632211959
 • تلفن همراه: 08632247551
 • ایمیل: paniz@manipardazesh.com

شرکت داده پردازی مهر اهواز

آدرس ما

 • آدرس: اهواز خیابان مسلم بین طالقانی و غفاری پلاک۱۸۶
 • تلفن: 06132221507
 • تلفن همراه: 09161111238
 • ایمیل: mehr@manipardazesh.com

شرکت کالنگ بندر

آدرس ما

 • آدرس: بندرعباس خیابان امام خمینی نبش خیابان دانش ساختمان هاشمی
 • تلفن: 07612246766
 • تلفن همراه: 09173616488
 • ایمیل: kalang@manipardazesh.com

مرکزکامپیوتر پایتخت

آدرس ما

 • آدرس: زاهدان خیابان مولوی حد فاصل مولوی ۲۱ و ۲۳
 • تلفن: 0543322008
 • تلفن همراه: 09150229212
 • ایمیل: mani@manicard.com