مدیر عامل : آقای محمد حسن پور 

زمینه فعالیت : ماشین های اداری و رایانه 

 آدرس: مشهد - میدان شهدا خیابان امام خمینی کوچه سجادی پلاک 36
 
تلفن: 05132225044

 

 

شرکت آبتاز پانیذ

مدیر عامل : آقای مجید جابری

زمینه فعالیت : ماشین های اداری و رایانه 

 آدرس: اراک -  انتهای خیابان شهید شیرودی خیابان شریعتی نبش کوچه بعثت

تلفن: 08632211959

 

 

شرکت داده پردازی مهر آریای جنوب

مدیر عامل : سید محمد علوی فاضل 

زمینه فعالیت : ماشین های اداری و رایانه

  آدرس: اهواز - خیابان مسلم بین طالقانی و غفاری پلاک۱۸۶

تلفن: 06132221507

 

 

شرکت کالنگ بندر

مدیر عامل : سید عقیل هاشمی 

زمینه فعالیت : ماشین های اداری و رایانه 

 آدرس: بندرعباس - خیابان امام خمینی نبش خیابان دانش ساختمان هاشمی 

تلفن: 07612246766

 

فروشگاه کامپیوتر پایتخت زاهدان

مدیر عامل : سرکار خانم رحمت پناه

زمینه فعالیت : ماشین های اداری و رایانه 

 آدرس: زاهدان خیابان مولوی حدفاصل مولوی ۲۱ و ۲۳ 

تلفن: ۰۵۴۳۳۲۲۰۰۸