کارت اسمارت چیپ SLE5528

کارت اسمارت چیپ SLE5528

بسته 200 عددی


کارت اسمارت چیپ SLE5528

دارای فضای حافظه 1K byte

کارت هوشمند حفاظت شده که شامل 1024byte حافظه EEPROM است.

خواندن کل حافظه معمولا امکانپذیر است و امکان نوشتن و پاک کردن بایت به بایت حافظه نیز وجود دارد.

کارت اسمارت یا کارت حافظه SLE5528 دارای ISO7816 است.

* قیمت کارت اسمارت چیپ SLE5528 موجود در سایت مانی پردازش الکترونیک معتبر میباشد.

* قیمت کارت اسمارت چیپ SLE5528 براساس بسته 200 عددی اعلام شده است.

 

100% functional compatibility to SLE 4428
• 1024 x 8 bit EEPROM organization of Data Memory
• 1024 x 1 bit Protection Memory
– Byte-wise write protection of Data Memory (one time programmable)
– Not alterable Manufacturer Code (chip coding and unique coding by application identifier
RID according to ISO/IEC 7816-5)

 

 

 

محصولات مرتبط