کیت تمیزکننده پرینترنیسکا 5350

کیت تمیزکننده پرینترنیسکا 5350

cleaning kit nisca 5350


کیت تمیز کننده پرینتر نیسکا 5350

کیت تمیز کننده پرینتر چاپ کارت نیسکا 5350

شامل کارت تمیز کننده چسب دار 

کیت تمیز کننده چاپگر کارت نیسکا شامل کارت تمیز کننده از نوع چسب دار می باشد.

برای تمیز کردن غلطک های دستگاه استفاده می گردد.

لازم به ذکر است تمیز نکردن پرینتر های چاپ کارت باعث ابطال گارانتی نیز می گردد. 

حداقل بعد از هر یک هزار عدد پرینت باید دستگاه با مواد تمیز کننده سرویس گردد، یا به صورت دوره ای این کار انجام پذیرد. 

* قیمت کیت تمیزکننده پرینتر نیسکا 5350 موجود در سایت مانی پردازش الکترونیک به روز میباشد.

محصولات مرتبط