فیلم فارگو HDP8500

فیلم فارگو HDP8500

Clear Film Fargo HDP8500


فیلم فارگو HDP8500

پارت نامبر : 84800

فیلم 84800 مناسب برای پرینتر چاپ غیرمستقیم

تعداد چاپ : 1500 پرینت

فیلم فارگو HDP8500 برای پرینتر فارگو HDP8500 مصرف میشود.

* قیمت فیلم فارگو HDP8500 موجود در سایت مانی پردازش الکترونیک به روز میباشد.

محصولات مرتبط