کارت هدیه، کارتی بی‌نام است که دارنده آن می‌تواند تا سقف موجودی کارت نسبت به خرید کالا و خدمات یا برداشت نقدی وجه از دستگاه‌های خودپرداز اقدام کند.

 

 

                                                    نمونه کارت هدیه بانک سپه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                نمونه کارت هدیه یانک کشاورزی