کلیه اصول این سایت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران،قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج،رویه ها و سرویس ها تغییراتی در آینده ایجاد شود،در همین صفحه منتشر و بروزرسانی می­شود.